ویروس کامپیوتری

حمله سایبری

ویروسی تازه برای ایران!

حتما نام استاکس نت به گوشتان خورده است،حدودا 4 سال پیش بود که نام این ویروس ویژه که برای ایران تولید شده بود تیتر یک همه ی اخبار شد. ویروسی که با همکاری سازمان امنیت ملی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی … ادامه مطلب

0 نظرات